Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Hotel Friml

Dolní Hospoda U Václava či Dolnice. Namaloval Jan Křtitel Kunstovný. 1874.

Rok 1980, soukromý archiv

Demolice

Krátce před demolicí

1903. Zdroj: Z. Hurych

Přístavba divadla a poté kina z roku 1922. Foto Fr. Slezák

Zdroj: V. Slavík

Zdroj: V. Slavík

Zdroj: Z. Hurych

Restaurace

Velký sál Hotelu Friml

1903. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

1804?

Hospoda „Dolnice“, malba Jana Kř. Kunstovného, úvodní list alba členstva ochotnického divadla v Ústí nad Orlicí od roku 1867-1896. SOA v Zámrsku, SOkA Ústí nad Orlicí.

Z knihy Ústí Nad Orlicí V Pamětech Ochotnického Divadla.

Jeviště v přístavně z rokku 1921. Z knihy Ústí Nad Orlicí V Pamětech Ochotnického Divadla.

Šatna v přístavbě z roku 1921. Z knihy Ústí Nad Orlicí V Pamětech Ochotnického Divadla.

Pohled z Velkých Hamer. Z knihy Ústecké Hospody.

Velký sál hotelu, slavnostní zasedání úředníků a. s. Jan Hernych a syn. 193X. Z knihy Ústecké Hospody.

Z knihy Ústecké Hospody.

Vstup do kina. Z knihy Ústecké Hospody.

Z knihy Ústecké Hospody.

Z brožury Almanach Divadelního Souboru

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

 

 

Hostinec Dolnice, který byl později přejmenován na hotel Friml, se nacházel při patě svahu ulice Velké Hamry. Nejstarší zmínky o tomto hostinci se datují k roku 1814. Nacházel se v něm sál, kde se vedle divadelních představení zde i konaly koncerty a schůze Cecilské hudební jednoty, či taneční zábavy a plesy.
V roce 1894 proběhla velká přestavba hospody poté, co budovu odkoupil František Friml, kdy byl postaven moderní hotel Friml s restaurací v novorenesančním stylu, tehdy největší ve městě. Hlavní vchod do hotelu se nacházel na jeho rohu. Vpravo od něj se nacházel salónek a nalevo restaurační místnost. Z hlavního vchodu vedlo schodiště do prvního patra, kde se nacházel sál přizpůsobený pro hudební a divadelní produkce a taneční potřeby včetně plesů. Vedle toho v dalších salonech zasedávaly různé místní spolky.

Divadelní ochotníci se v roce 1896 transformovali v divadelní spolek Vicena, který užíval sál v prvním patře hotelu, kde zahájili svou činnost dramatem Vina od Hilberta 28. září 1896.
Protože tehdejší majitel Jaroslav Friml obdržel koncesi na biograf, vypověděl ochotníky v roce 1918 ze sálu a nechal jej přestavit na kino s kapacitou až 240 sedadel v přízemí 20 na galerii. Na galerii umístil promítací kabinu a na bývalý jevištní portál umístil promítací desku.
Divadelníci se sem po kratším působení v Katolickém domě ovšem vrátili poté, co majitel Jaroslav Friml nechal v roce 1921 přistavět k zadní části svého hotelu při úpatí kopce přístavbu s jevištěm a samostatným vchodem podle plánů stavitele Františka Tošovského. Nové divadlo bylo otevřeno 30. října 1921.

Poté, co bylo vybudováno nové divadlo podle plánů architekta Kamila Roškota v roce 1936 a kam se ochotníci přestěhovali, byl sál využíván hlavně pro promítání filmů a tancovačky.
Prostor byl v roce 1969 z bezpečnostních uzavřen a on té doby nevyužíván chátral, podobně jako restaurace. Budova pak byla zbourána v 80 letech 20 století.

Využité zdroje:

Dušek, Radim. Ústí Nad Orlicí V Pamětech Ochotnického Divadla, Počátky Spolku „Vicena“ a Osobnost Jana Mazánka , čestného Občana Města. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010.

Sekotová, Věra. Ústecké Hospody, Kořalny a Restaurace. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 1997.

Almanach Divadelního Souboru Jednotného Závodního Klubu ROH Vicena Ústí Nad Orlicí: 1896 – 1976. V Ústí nad Orlicí: Jednotný závodní klub ROH, 1976.

Adresa:

Jilemnického 232, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.