Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Milana Rastislava Štefánika

Kresba Krátký, 1912

Kresba Krátký, 1916

1943. Zdroj: Z. Hurych

Dnes Zdroj: Z. Hurych

Předchůdce hotelu Avion. Bývalý hostinec U Zimprichů (dnes Avion), vedle obchod Adolfa Bouchala

Nový hotel AVION zde stojí od r. 1937, vpravo vidíme podchod z r. 1980 Zdroj: Z. Hurych

192X. Foto: E. V. Danihelovský. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Hospoda Dolnice. Namaloval Jan Křtitel Kunstovný.

Průvod sokolů

Zdroj: L. Čáslavka

č 262 Ústí nad Orlicí

192X. Dům čp. 262 se štítem ozdobeným sochařskou prací a latinským nápisem s letopočtem hlásajícím, že dům byl postaven roku 1786. Foto: E. V. Danihelovský . Z knihy Ústí nad Orlicí.

Zdroj: L. Čáslavka

Předchůdce Avionu Zdroj: Z. Hurych

1980 Zdroj: Z. Hurych

2017 Zdroj: Z. Hurych

Ústí nad Orlicí

19.stol.

povodeň 1938 Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

povodeň  1997 Zdroj: Z. Hurych

povodeň  1997 Zdroj: Z. Hurych

Železářství Mareš.

povodeň  1997 Zdroj: Z. Hurych

Pohled od Avionu. Zdroj: J. Hrabčuk.

Měšťanský dům z pol. 18. stol byl zbořen. Foto Fr. Slezák

čp. 260. Zdroj: J. Hrabčuk.

Sedlářství Doskočilovi. Zdroj: L. Čáslavka

křižovatka Pražské a Pobřežní ulice. Zdroj: J. Hrabčuk.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Měšťanský dům z pol. 18. stol

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

1902. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Pražská ulice

cca 1927, vlevo dnešní ulice Jilemnického,vzadu starý hotel Avion. Foto Fr. Slezák Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

U Václava, 191X. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Od hotelu Avion cca 190X

Povodeň 1938. Vlevo obchod paní Musilové (Šímové).

Zdroj: L. Čáslavka

Povodeň 1938. Vlevo obchod paní Musilové (Šímové) Zdroj: J. Purkert

1928

Demolice domu Musilových, 1989.

křižovatka u hotelu Avion UKZ

19. stol

Vydala Marie Dušková, maloval Krátký 1912

Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

Dělnický dům. Zde měla sídlo Konzumní jednota předtím, než otevřela v roce 1929 svůj dům na druhé straně ulice.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Foto S. Suchý. Rudé květy. č. 2, 1915

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.Rudé květy: illustrovaný lidový měsíčník pro zábavu a poučení. Praha: Tiskové družstvo Českoslovanské strany sociálně-demokratické, 1901-1915. ISSN 1805-3459.

DANIHELOVSKÝ, Emanuel Vladimír, ed. Ústí nad Orlicí. Ústí n. Orlicí: Vydal Klub čsl. turistů, odbor v Ústí n. Orlicí [s.n., 1931]. [LXIV] s.

ZEIDLEROVÁ, Petra. Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí. V Ústí nad Orlicí: Městské muzeum, 2014. [44] s. ISBN 978-80-260-6719-1.

Adresa:

Milana Rastislava Štefánika, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.