Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zdroj: Náš pan děkan

Nátěr věže v roce 1956, foto pan Ripka.

Foto: Fr. Slezák

Z knihy Náš pan děkan

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: J. Hauptová

Z knihy Soupis památek.

Zdroj Ozvěny, 1940. Článek M. Rollerové

Z knihy Soupis památek.

Z knihy Soupis památek.

Z knihy Soupis památek.

Obraz na hlavním oltáři v kostele. Z knihy Soupis památek.

Rytina obrazu, J. A. Schindler, kol. 1724. Z knihy Soupis památek.

Obraz sv. Jana Nepomuckého. Z knihy Soupis památek.

Zdroj: Z. Hurych

Z knihy Marie Rollerové Zpěv mého domova

Varhany. Z knihy Soupis památek.

obraz Ukřižování z Křížové cesty. Z knihy Soupis památek.

Plán kostela. Z knihy Soupis památek.

Foto J. Purkert

Obrázek z Nových listů města ÚnO a okolí (rok 2002, číslo 1)

Oltář

Na starém hřbitově 1910. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Obálka.

Na Farově, dřívější pohled na faru, kostel a starý hřbitov z Husovy ulice. Foto Fr. Slezák

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

jesle v UO

Varhany. In: Český svět. Praha: Karel Hipman, 1904-1929. 23.11.1917 Číslo 12

Vánoční výzdoba kůru a zadní části kostela, 1950.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Panna Marie Ústecká.

Panna Marie Ústecká.

Obraz Panny Mario Ústecká v děkanském chrámu. Pamětní spis, vložený v báň radnice, toto nám vypravuje: „Když se roku 1620 dne 8. listopadu Maxmilián, kurfiršt bavorský, odbojné stavy české byl porazil, tu Uhři, již byli Cechům ku pomoci přišli, u velikém zmatku po houfech do své vlasti prchali, všude chrámy, zámky a jiné větší budovy pleníce. Když jeden takový oddíl i do Ústí přišel, lid do kostela útočiště vzal a tam se pevně uzavřel. Uhři, chtějíce se v kostel vedrati, stříleli okny na lid, který před obrazem Matky Boží kleče, obrany její se dovolával. Na čtyřech místech obraz skutečně (jakož se až na dnešní den ukazuje), prostřelili, z lidu však nikoho ani nejmenší pohroma nestihla. Tu pojednou nad kostelem obraz Matky Boží se zjevil, čehož prý Uhrové tak se ulekli, že na útěk se dali.“ Foto: Fr. Slezák

Chrám děkanský orientován jest od jihu k severu — má v prostřed věž, cibulovitou bání končící, na jejímž vrcholu místo obvyklého kříže točí se podle větru mohutná korouhev v podobě orlice. V průčelí chrámu jest znak liechtensteinský, t. j. znak patrona kostela a sochy sv. Petra a Pavla.
Tento kostel vystavěn byl v letech 1770—1776 na místě dřevěného. Týž připomíná se již po válkách husitských a byl chrámem podobojí až do třicetileté války.
Úhledný, nedávno opravený vnitřek chrámu vyzdoben jest na hlavním oltáři kopií pařížského obrazu neznámého mistra a na postranním oltáři obrazem P. Marie Ústecké. Chrámová hudba zdejší jest známa daleko široko a pěstuje se od dávných dob.
Z ústeckého průvodce. 193X

 

Literatura:

  SKLENÁŘ, Michal, ed. Náš pan děkan: sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Ústí nad Orlicí, 2013. 87 s. ISBN 978-80-7405-312-2.

Další zdroje:

Adresa:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *