Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Mírové Náměstí

Pěvecký sbor Lumír, 1862.

1879. kresba J. Kř. Kunstovného

Prusové r. 1866 po bitvě u HK. Zdroj: L. Čáslavka

Prusové r. 1866 po bitvě u HK.

Jarmark, 188X

Zdroj: J. Hauptová

Jižní strana náměstí 1881. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Jižní strana náměstí v roce 1899. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Zdroj: L. Čáslavka‎

Zdroj: L. Čáslavka

Pohled na náměstí 1890. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

1906.

Perokresba Krátký 1917

Z archivu Pepi Felgra.

Zdroj: L. Čáslavka.

kol. 1905 ještě s městskou kašnou. Zdroj: L. Čáslavka.

Za R-U.

Karel se 7. dragounským plukem, 9. 3. 1912. Zdroj: MkUO

Za Rakouska-Uherska

Zdroj: J. Hauptová

1900. Hotel Slavík

1908. Zdroj: Z. Hurych

1913

před 1. světovou válkou

Patrně před 1 sv. válkou?

Patrně před 1 sv. válkou?

Zdroj: L. Čáslavka

Rok 1910

Trh

Rekvírování koní před první světovou válkou

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

1911. Zdroj: L. Čáslavka

2.8.1914. Zdroj: L. Čáslavka‎

2.8.1914. Zdroj: L. Čáslavka‎

Zdroj: J. Hrabčuk.

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: L. Čáslavka

První republika

Vlají zde vlajky z let 1918–1920

Foto Marie Dušková.

1930

Den brannosti 1934. Z knihy Těžká léta na Orlickoústecku 1929 -1939.

Zdroj: L. Čáslavka

21. června 1929, návštěva T. G. Masaryka. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Mariánský sloup. Z knihy Soupis památek.

Z knihy Soupis památek.

Severní strana náměstí. Z knihy Soupis památek.

Západní strana náměstí. Z knihy Soupis památek.

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Den brannosti 19. 8. 1934. Na snímku starosta města Nygrín, senátorka Chlebounová ze Džbánova, muž v uniformě s výrazným plnovousem Gen. Zmek.

Náměstí Ústí nad Orlicí

192X. Foto: E. V. Danihelovský. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Náměstí Ústí nad Orlicí

192X. Foto: E. V. Danihelovský. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Patrně 193X. Foto: Fr. Slezák.

Cyklistické závody v r. 1927. Zdroj: P. Bartoš.

Radnice Ústí nad Orlicí

Radnice 192X. Foto: Fr. Slezák. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Zdroj: J. Hrabčuk.

193X či 194X?

F4616-12, 1931 mestske museum

5. července 1932 se tento honosný průvod stal součástí oslav 60. výročí založení hasičského sboru v Ústí nad Orlicí městské museum

192X. Zdroj: Z. Hurych

193X. Zdroj: Z. Hurych

Patrně 193X. Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Foto patrně Fr. Slezák, 193X?

Koňský trh Ústí nad Orlicí

Koňský trh. Foto Fr. Slezák. 192X. Z knihy Ústí nad Orlicí.

193X. Zdroj : L. Čáslavka‎.

patrně 192X – 193X. Andersova lékárna. Zdroj: V. Langer.

Patrně 30. léta

Patrně meziválečné období

cca 192X

1933, Foto: Fr. Slezák

Rok 1926. Zdroj: L. Čáslavka‎

Česká škola menšinová Černovír

1918. Zdroj: Z. Hurych

1930. Zdroj: Z. Hurych

cca 193X.

cca. 192X- 3X.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

194X

Náměstí Ústí nad Orlicí

Rok 1940

Počátek května, 1945. Prchající němci. Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

7. květen, 1945. Prchající němci. Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

Během války. Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

Z knihy Protektoratsbahnen

Během války. Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

Prchající německý povoz před hotelem Jansa. Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

Z brožury Za chléb, práci a svobodu.

Mariánský sloup. Patrně 194X?

1940. Mariánský sloup. Pozlacená socha P. Marie, vysvěcená, podle nápisu na podstavci, dne 15. srpna 1730.

Během 2 svět války

9.5. 1945 Zdroj: L. Čáslavka

9.5. 1945 Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: Ozvěny, 1940. Článek M. Rollerové

Z knihy Ústí nad Orlicí v období totalit.

Prchající Němci v Zdroj: DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit

Sovětský důstojník

1945. Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

194X. Z knihy Ústí nad Orlicí v období totalit.

snad 194X – 195X

Oslava 70. narozenin Stalina 21. 12. 1949.

Oslavy Stalinových 70. narozenin. Z knihy Ústí nad Orlicí v období totalit.

195X – 196X

194X. Zdroj: L. Čáslavka.

195X

Demonstrace na podporu Kuby.

195X. Zdroj: L. Čáslavka‎

Demonstrace na podporu Kuby.

Náměstí

Zdroj: J. Hauptová

195X. Zdroj: A. Janková.

Patrně 196X

Zdroj: L. Čáslavka‎

Budova spořitelny. Patrně 194X či 195X?

196X

1956.

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: I. Štantejská

196X Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: I. Štantejská

Zdroj: I. Štantejská

Zdroj: I. Štantejská

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Prodejna knihy. Z publikace UO v období totalit.

OBUV, 1965

197X –

Prodejna KNIHA. foto od p. Jedličkové.

1975. Zdroj: Z. Hurych

Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

Fotil v 198X pan Miloš Paukert.

Z archivu VÚB

Z archivu VÚB

Z knihy Východní Čechy

197X. Zdroj: Z. Hurych

Pochod

Pohled od Malé scény. Zdroj: P. Bartoš.

Z knihy Ústí nad Orlicí (1978)

Z knihy Ústí nad Orlicí (1978)

Z knihy Ústí nad Orlicí (1978)

1989

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Zdroj: P. Bartoš.

Srovnání

Zdroj: Z. Hurych

Foto: Fr. Slezák. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Foto: Fr. Slezák. Zdroj: Z. Hurych

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Mapa 1941

Některé použité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.PŘIBYL, Josef, ŠILLER, Karel a VŠETEČKA, Miroslav. Ústeckoorlicko. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1987. 311 s. Východočeský kraj. Okresy; 4.

CIHLÁŘ, Jiří. Těžká léta na Orlickoústecku 1929-1939. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2000. 176 s. ISBN 80-86042-34-0.
ZEIDLEROVÁ, Petra. Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí. V Ústí nad Orlicí: Městské muzeum, 2014. [44] s. ISBN 978-80-260-6719-1.
DUŠEK, Radim. Ústí nad Orlicí v období totalit = Ústí nad Orlicą w okresie totalizmów. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7405-092-3.
HYHLÍK, Vladimír. Východní Čechy = Vostočnaja Čechija = Ostböhmen = East Bohemia. 1. vyd. Praha: Olympia, 1978. [50] s.
Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren = Protektorátní dráhy Čech a Moravy. Prag: Verkehrsministerium, 1939-1941. ISSN 1805-5354.
CIHLÁŘ, Jiří, ed. Za chléb, práci a svobodu, za šťastný život v socialismu. 1. vyd. Vysoké Mýto: Okr. muzeum, 1979. 30, [4] s. [30] s. fot. příl.

Adresa:

Mírové nám. 6, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *