Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Zohsee

Ydroj: Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio Komenský, Jan Amos, 1592-1670

Schoenhengstgau. 14. stol.

Schoenhengstgau

Schoenhengstgau

Okres

Okres

Okres

Krajina kolem Českých Libchav. Foto: Z. Hurych

Krajina kolem Českých Libchav. Foto: Z. Hurych

Zdroj: Estats de la Couronne de Boheme

Haec Tabvla Regni Boemiae. Autor: Vusín, Kašpar Zachariáš

Konigreich Boheim, autor Sanson, Nicolas

Regni Bohemiae descriptio, 1568

Zdroj: Erber, Bernardinus. Notitia illustris Regni Bohemiae. Vídeň, 1760.

Zdroj: Provincia Reginohradecensis et Comitatus Glacensis

Zdroj: Regnum Bohemiae eique annexae Provinciae ut Ducatus Silesiae Marchionatus Moraviae et Lusatiae Vulgo Die Erb-Landeren Auctore Nicolao Visscher.

podhradí v okolí Lanšperka. Zdroj: J. Hauptová

Pod Lanšperkem, Kovostav Hnátnice slévarna. Zdroj: J. Hauptová

1998. Zdroj: Z. Hurych

Krajina

Krajina

Krajina

Krajina

Pohled do orlických hor od pruských hranic. Z knihy Čechy. Díl V, Hory Orlické, Stěny.