Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Milana Rastislava Štefánika

Kresba Krátký, 1912

1928

křižovatka Pražské a Pobřežní ulice. Zdroj: J. Hrabčuk.

křižovatka u hotelu Avion UKZ

19. stol

Vydala Marie Dušková, maloval Krátký 1912

Dělnický dům. Zde měla sídlo Konzumní jednota předtím, než otevřela v roce 1929 svůj dům na druhé straně ulice.

Dělnický dům. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Foto S. Suchý. Rudé květy. č. 2, 1915

Hospoda Dolnice. Namaloval Jan Křtitel Kunstovný.

u hotelu Friml

Zdroj: J. Hauptová

Průvod sokolů

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Ústí nad Orlicí

19.stol.

Zdroj: J. Hauptová

193X. Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

196X. Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: L. Čáslavka

Z knihy Podměstí.

Zdroj: J. Hauptová

Povodeň, 1938

197X

Zdroj: L. Čáslavka

Pohled od Avionu. Zdroj: J. Hrabčuk.

hotel Friml

Avion a obchod p. A. Bouchala, R-U důstojník. Zdroj: L. Čáslavka

Slavnostní pochod DTJ. Zdroj: L. Čáslavka

Čp. 239. Zdroj: L. Čáslavka

Firma Marek.

Firma Marek

Firma Marek. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: I. Štantejská

197X

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: I. Štantejská

Zdroj: A. Janková

Zdroj: I. Štantejská

1960. Zdroj: I. Štantejská

Povodeň 1958. Pan Ryšavý u Prádelny. Zdroj: L. Čáslavka

Povodeň 1958. Před Avionem. Zdroj: L. Čáslavka

Vydala Dušková. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: J. Nováková

9.5.1945 Zdroj: L. Čáslavka

Nový hotel AVION zde stojí od r. 1937, vpravo vidíme podchod z r. 1980 Zdroj: Z. Hurych

192X. Foto: E. V. Danihelovský. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Předchůdce hotelu Avion. Bývalý hostinec U Zimprichů (dnes Avion), vedle obchod Adolfa Bouchala

Kresba Krátký, 1916

1943. Zdroj: Z. Hurych

Dnes Zdroj: Z. Hurych

Železářství Mareš. Zdroj: Jas 1937 Ročník 11. 25. 6.1937 . Číslo 26

Čp. 262. Z knihy Soupis památek.

Čp. 342. Z knihy Soupis památek.

197X.

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Měšťanský dům z pol. 18. stol

Zdroj: Z. Hurych

1902. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Pražská ulice

Zdroj: L. Čáslavka

cca 1927, vzadu starý hotel Avion. Foto Fr. Slezák Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

U Václava, 191X. Zdroj: Z. Hurych

Od hotelu Avion cca 190X

Vedle hotelu Friml.

lidová záložna

lidová záložna. Zdroj: Z. Hurych

Lidová záložna

Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: J. Hauptová

Povodeň 1958. Pan Ryšavý u Prádelny. Zdroj: L. Čáslavka

Povodeň 1958. Před Avionem. Zdroj: L. Čáslavka

č 262 Ústí nad Orlicí

192X. Dům čp. 262 se štítem ozdobeným sochařskou prací a latinským nápisem s letopočtem hlásajícím, že dům byl postaven roku 1786. Foto: E. V. Danihelovský . Z knihy Ústí nad Orlicí.

Zdroj: L. Čáslavka

povodeň 1938 Zdroj: Z. Hurych

Měšťanský dům z pol. 18. stol byl zbořen. Foto Fr. Slezák

čp. 260. Zdroj: J. Hrabčuk.

Sedlářství Doskočilovi. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Šímova kořalna, pak obchod pí. Šímové. Zdroj: L. Čáslavka

Mapa z roku 1943.

Šímova kořalna. Zdroj: J. Purkert

Šímova kořalna. Zdroj: J. Purkert

Povodeň 1938. Zdroj: J. Purkert

Dům Šímových / Musilových. Zdroj: J. Purkert

Šímova kořalna. Zdroj: J. Purkert

Dům Šímových / Musilových. Zdroj: J. Purkert

Povodeň 1938. Zdroj: J. Purkert

Povodeň 1938. Vlevo obchod paní Musilové (Šímové).

Povodeň 1938. Vlevo obchod paní Musilové (Šímové) Zdroj: J. Purkert

Demolice domu Musilových, 1989.

Povodeň, 1958. Zdroj: J. Nováková

Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

Stavba podchodu. Zdroj: P. Bartoš.

1980 Zdroj: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

1949 Prodejna u Václava

Obvodní cvičení Orla, 1927

Zdroj: L. Čáslavka

U Václava Zdroj: B. Hácová

povodeň  1997 Zdroj: Z. Hurych

povodeň  1997 Zdroj: Z. Hurych

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.Rudé květy: illustrovaný lidový měsíčník pro zábavu a poučení. Praha: Tiskové družstvo Českoslovanské strany sociálně-demokratické, 1901-1915. ISSN 1805-3459.

DANIHELOVSKÝ, Emanuel Vladimír, ed. Ústí nad Orlicí. Ústí n. Orlicí: Vydal Klub čsl. turistů, odbor v Ústí n. Orlicí [s.n., 1931]. [LXIV] s.

ZEIDLEROVÁ, Petra. Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí. V Ústí nad Orlicí: Městské muzeum, 2014. [44] s. ISBN 978-80-260-6719-1.

Adresa:

Milana Rastislava Štefánika, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *