Kyšperská ulice (dnes 17. listopadu) z věže Hernychovy vily a hostinec U Jansů, vzadu Staré Oldřichovice a zaniklá Tošovského cihelna.

Kyšperská ulice (dnes 17. listopadu) z věže Hernychovy vily.

2016. Zdroj: Z. Hurych

2016. Zdroj: Z. Hurych

Před 1918.

1916

Zdroj: Z. Hurych

2016. Zdroj: Z. Hurych

2016. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Směrem k náměstí.

pohled

Zdroj: Z. Hurych

Foto A. Janková

Zdroj: L. Čáslavka

Foto A. Janková

Foto: P. Bartoš

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

192X dole Pickova ulice, vpravo Nový svět. Foto Fr. Slezák

Zdroj: A. Janková

Zdroj: A. Janková

vydal A.P.Ú. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: A. Janková

Zdroj: A. Janková

Zdroj: A. Janková

Zdroj: A. Janková

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

z knihy,,Ústecká radnice a městské dějiny od Věra Sekotová a Marie Macková.

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.