Barokní hostinec Karlov na místě dnešního Smetanova domu. Zdroj: ARML č. 22N-A-00513

Otevřeni Smetanova domu.

Hoste při otevřeni Smetanova domu.

Smetanův dům

Hosté při otevření Smetanova domu. Zdroj: Český svět, 30.6.1905, roč. 1, č. 18

Karlov

Hosté při otevření Smetanova domu. Zdroj: Český svět, 30.6.1905, roč. 1, č. 18

Zdroj: Besedy lidu laciný prostonárodní obrázkový časopis 1905 Číslo 18 214

Smetanův dům

Smetanův dům. Zdroj: ARML č.22N-A-00302

Zdroj: Světozor roč. 18 č. 41

Karlov

otevření. Zdroj: Litomyšl(sko) OBJEKTIVEM

Karlov

Patrně 1959. Zdroj: Litomyšl(sko) OBJEKTIVEM

Smetanův dům

20. park za Smetanovým domem. Zdroj: Litomyšl(sko) OBJEKTIVEM

Z práce Architektura a urbanismus.

Divadelní sál na Karlově. Z knihy Jiráskova Litomyšl, 1911

otevřeni Smetanova domu, Světozor roč. 38 č.5

Zdroj: Světozor, roč. 24 č. 13

Karlov. Z knihy Jiráskova Litomyšl, 1911

Opona ve Smetanově domě. Zlatá Praha 9.6.1905

Opona ve Smetanově domě.

otevření Smetanova domu. Světozor roč. 30. č. 26-52

otevření Smetanova domu. Světozor. 1904-1905 Ročník 5. 30.06.1905 Číslo 38

Pestrý týden 13.7.1929

Slavnost 50. výročí Národního divadla. Světozor roč. 19. č. 38

Slavnostní nasvícení. Pestrý týden 13.7.1929

Smetanův dům a dívčí Pedagogium kolem 1930.

Smetanův dům v roce 1913

Smetanův dům Zlatá Praha 9.6.1905

Smetanův dům. Malba F. Růžičky, 1910.

Světozor roč. 30. č. 26-52

Zlatá Praha 9.6.1905

Další zdroje:

Použité zdroje:

HOLÍNKOVÁ, Lenka. Architektura a urbanismus města Litomyšle v letech 1848 – 1948. Bakalášřská práce. Ústav historických věd. Filosofická fakulta. Univesita Pardubice. 2014.
http://dspace.upce.cz/handle/10195/57747?show=full

Adresa:

Komenského nám. 402, Město, 570 01 Litomyšl, Česko