Červená věž. Z knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého

Červená věž. 1905. Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čechy.

Z knihy Soupis památek.

Buřvalka, bývalý hostinec, litomyšlské bydliště Aloise Jiráska, Jiráskovo nám. 31. Z knihy Jiráskova Litomyšl, 1911

Dnes na Jiráskově náměstí. Zahradské předměstí . Z knihy Veselíkovo Album, 1889

Adresa:

Jiráskovo nám, Záhradí, 570 01 Litomyšl, Česko