ulice Na Bělisku Zdroj: L. Čáslavka

Továrna Jindřicha Jandery (později Perla mokrý provoz). Zdroj: L. Čáslavka

Zimní pohled na Mendrik. ulice Na Bělisku

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Mendrik Brožkovi. Zdroj: L. Čáslavka

1900

Foto: Fr. Slezák

Zdroj: J. Hauptová

Foto Slezák

Foto Slezák

Foto Slezák

pohled

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Foto Slezák

foto Slezák

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

1910. Zdroj: L. Čáslavka

Pohled

1929.

Zdroj: P. Bartoš

Zdroj: P. Bartoš

Panský mlýn konec 19.stol. zdroj vodnimlyny.cz

pohled

pohled

192X. Zdroj: L. Čáslavka

Z knihy Ústeckoorlicko, 1987.

Patrně konec 19. stol.

Pohled na Mendryk. Pohlednice, foto J.Eliáš tisk Grantis

Zdroj: J. Hrabčuk.

Pohled na Mendryk. Pohlednice, foto J.Eliáš tisk Grantis

Mendryk z Kubincova kopce

Pohlednice 1918

Zdroj: Z. Hurych.

Zdroj: L. Čáslavka

Jaroslav Čada Pohled z Kubinčáku. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Kresba Antonína Krátkého. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Pohled z Kubinčáku na Královku a Andrlák. Zdroj: L. Čáslavka

Wildenschwert, červenec 1900 fotoarchiv J. Eliáš. Zdroj: P. Bartoš

Zdroj: MkUO

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.