Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Česká Třebová

1860

Bytové domy čp. 1101–1112, Konsorcium pro stavbu obecních domů, 1919–1921.

bytový dům, Masarykova 1400, Vojtěch Vanický, 1929.

Firma Herman a Pollack, 1911. Archiv V. Jedličky.

chlapecká škola, Habrmanova 1500, Vojtěch Vanický, 1929.

Kancelářská budova firmy Krbec a Přibyl, Bratří Hubálků 1230, Jan Duchoslav, 1925.

Kozlovský kopec. Zdroj: Pestrý týden. 10.6.1939, roč 14. č. 23

Brázdův dům, Litomyšlská 286, František Brázda, 1926.

Z knihy Beschreibende Darstellung, 1845

Závod 02 stavba teplárny a komína v roce 1961, archiv V. Jedličky.

Textilní továrna Hermann
Pollacks Söhne v Parníku, 1909

Reálné gymnázium, Tyršovo náměstí 970, Alois Dryák, 1909.

Světozor 31.12.1924

restaurace. Světozor 31.12.1924

Reálné gymnázium v Tyršovo náměstí 970, Alois Dryák, 1909.

Staré náměstí, 1920.

Zámostí, původní most přes Třebovku osazený barokními sochami, 1902.

během II. svět. války

Třebovický tunel v roce 1845. Z knihy Beschreibende Darstellung, 1845

Javorka. Český svět 5.5.1911

Parník. Český svět 5.5.1911

Třebovka u Lhotky. Foto: E. V. Danihelovský

Dům č. p. 11. Z knihy Soupis památek.

kostel sv Kateřiny. Z knihy Soupis památek.

Kostel sv. Kateřiny. Z knihy Soupis památek.

Kostel sv. Kateřiny. Z knihy Soupis památek.

Kostel. Z knihy Soupis památek.

Mariánský sloup z r. 1706. Z knihy Soupis památek.

Mapa z roku 1912. Z knihy Soupis památek.

Portál kostela sv. Kateřiny. Z knihy Soupis památek.

Projekt kostela. J. Hardmuth. Z knihy Soupis památek.

Projekt kostela. J. Hardmuth. Z knihy Soupis památek.

Projekt kostela. J. Hardmuth. Z knihy Soupis památek.

Projekt kostela. J. Hardmuth. Z knihy Soupis památek.

kostel. Z knihy Soupis památek.

Socha svaté Barbory na mostě. Z knihy Soupis památek.

Hýblova ulice. Pohled.

Partie z Křivolik.Pohled.

Pohled na město, patrně z doby R. U. Pohled.

Pohled na město. Pohlednice.

Pohlednice.

Pohlednice.

Pohlednice.

Pohlednice.

Kozlovský vrch.

Parník

náměstí. Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čechy

Kaple na horách. 1905. Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čechy.

Kaple sv. Kateřiny. 1905. Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čechy.

Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čech, 1905

Hýblův domek. 1905. Z knihy Čechy. Díl XIII, Východní Čechy.

Škola

Kaple Na horách.

Stavění máje. Český svět 4.5.1922.

1907. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1914. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1927. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1927. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1930. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1945, gymnasium. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1947. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

1954. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

Hýblova ulice 1945. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

Kozlovský kopec, 1933. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

Škola, 1930. Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

Zdroj: Českotřebovský zpravodaj. Česká Třebová: ČtA – Milan Mikolecký, 1994-9999

Z třebovských vrchů. Z publikace Českotřebovsko a Svitavsko.

Rotunda sv Kateřiny. Z publikace Českotřebovsko a Svitavsko.

Z publikace Českotřebovsko a Svitavsko.

Národní dům

Národní dům

na Starém náměstí

Hory u České Třebové – poutní kaple

Gymnásium

Boží muka Na Poklonì. Zdroj: J. Jasan

Kaple sv. Kateřiny – rotunda (počátek 13. století). Zdroj: J. Jasan

Kaple Panny Marie Potěšující (1585). Zdroj: J. Jasan

Kaple Panny Marie, Pomocnice křesťanů, 1838, empír. Zdroj: J. Jasan

Hudební pavilón Antonína Benewitze v Javorce. Zdroj: J. Jasan

Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Zdroj: J. Jasan

Děkanský chrám sv. Jakuba Většího, empír, 1801. Zdroj: J. Jasan

Dům československé círve husitské (1910). Zdroj: J. Jasan

Českobratrský evangelický sbor, 1939. Zdroj: J. Jasan

Modlitebna Církve bratrské, 1925. Zdroj: J. Jasan

Sbor Církve adventistù sedmého dne. Zdroj: J. Jasan

Kamenný kříž. Zdroj: J. Jasan

Kamenný kříž. Zdroj: J. Jasan

Kamenný kříž před zvonicí u kaple sv. Kateřiny. Zdroj: J. Jasan

Kříž v Bezdíkově. Zdroj: J. Jasan

Kamenný křížk Na Trubech. Zdroj: J. Jasan

Železný kříž před kostelem, 1890. Zdroj: J. Jasan

Kalvárie u kostela, Panna Marie Bolestná, sv. Jan Apoštol, 1801. Zdroj: J. Jasan

Dřevěný kříž za kaplí Panny Marie. Zdroj: J. Jasan

Kovový křížek Na Trubech. Zdroj: J. Jasan

Kamenný kříž s Ukřižovaným. Zdroj: J. Jasan

Hřbitovní kříž. Zdroj: J. Jasan

Hřbitovní kříž. Zdroj: J. Jasan

Zvonice před kaplí sv. Kateřiny. Zdroj: J. Jasan

rodný domek Jaroslava Hýbla. Světozor 24.9.1886

sáňkařství. Český svět 17.02.1910

sáňkařství. Český svět 17.02.1910

železniční nehoda. Český svět 15.02.1907

Další zdroje:

Použitá literatura:

KAPRAS, Jan a kol. Českotřebovsko a Svitavsko. 1. vyd. Praha: Olympia, 1969. 155, [5] s., [12] s. fot. příl. Turistický průvodce ČSSR; sv. 26.

Adresa:

Na Splavě 184, 560 02 Česká Třebová, Česko

2 Komentáře k Česká Třebová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *