Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Cotkytle

Osvobození. Z práce Odbojové hnutí

Osvobození

Opuštěná německá technika

Osvobození

Osvobození

Lázek Opuštěná německá technika

Lázek Opuštěná německá technika

Lázek Opuštěná německá technika

Lázek Opuštěná německá technika

Lázek Opuštěná německá technika

Lázek

Lázek

Pecháčkův dům v Cotkytli – útočiště partyzánů během 2. svět války.

Krajina pod Lázkem. Z práce Odbojové hnutí

Osvobození Cotkytle sovětskou armádou

Lázek, Český svět 6.9.1912

Další zdroje:

  Wikipedie  

Použité zdroje:

KLEIN, Pavel. Odbojové hnutí na Cotkytelsku v období nacistické okupace 1939-1945 [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2017-07-17]. Dostupné z: <http://theses.cz/id/u7paiu/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Pavel Krákora, Ph.D..

Adresa:

368, 561 32 Cotkytle, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *