Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Svatojánské náměstí, Lochmanova

Mapa 1941

Z brožury Ústí nad Orlicí a okolí v minulosti.

25.8. 1892

Zdroj: L. Čáslavka

Socha sv. Jana Nepomuckého. Zdroj: L. Čáslavka

Svatojánské náměstí kolem roku 1910. Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

193X. Vlevo zbourané Skotálkovo zelinářství. Zdroj: Z. Hurych

1985. Zdroj: Archiv Paukert.

Zdroj: Z. Hurych

Socha sv. Jana Nepomuckého. Z knihy Soupis památek.

Zdroj: J. Hauptová

„Záměstí“ v roce 1872. Obrázek Jana Kř. Kunstovného. Z těchto stavení se žádné nezachovalo.

Zdroj: I. Štantejská

V koutě u zahrady při tovární budově byla socha sv. Jana Nepomuckého, nesoucí letopočet 1663. Zdroj: Z. Hurych

Dnes Flétna. Zdroj: L. Čáslavka.

Foto Slezák

Zdroj: L. Čáslavka

Svatojánské náměstí 15.5.1906. Dnes Hernychova vila. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

U sv .Jana 1925. Vpravo roh Perly 01, pak Pouzarova tiskárna a pohled do náměstí. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Zdroj: L. Čáslavka

Na záměstí 1898. Kresba Jana Kř. Kunstovného.

Dům doktora Pitry, 189X, na místě pozdější Hernychovy vily.

Socha sv. Floriána

Obchodní dům Konsum

Nejen Knihtiskárna, ale i Papírnictví, Modistka, Obuv a Hodiny Zlato. Zdroj: L. Čáslavka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zahrada za obchodním domem Mejdr

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Svatojánské náměstí čp. 79. Zdroj: J. Hrabčuk‎

Štěrba st., Štěrba ml. a dělník, nejmenší z učedníků Lipenský býv. četník. Foto z roku 1910, shořelo roku 1921. Dnes Flétna. Zdroj: P. Bartoš.

sv. Jan Nepomucký

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto J. Purkert

„Záměstí“ v roce 1892. Obraz J. Kř. Kunstovného. Jednopatrová budova vpravo je severní průčelí Perly, jak tehdy vypadalo před pozdějšími úpravami. Ostatní stavení postupem času zanikla. Foto: Okresní archiv v Ostí nad Orlicí.

Bartoňův dům na bývalém „Svatojánském náměstí“ (Stav z r. 1898). Kresba Jana Kř. Kunstovného.
Dům řezníka Bartoně stával na dolním konci „Svatojánského náměstí“ (prostranství od Hernychovy vily až po nynější Hasičský dům). Později musel ustoupit nové komunikaci, která vede kolem autobusového nádraží na Špici.
Vlevo na obrázku je střecha domku, který zde stojí dodnes (Kuběnkovi). Ani bývalý Korábův statek (vpravo) se nedochoval do dnešních dnů. No jeho místě vyrostl jednopatrový rohový dům. Zcela vpravo je část statku, která jediná byla zachována (dnes Trávníčkovi).

V koutě u zahrady při tovární budově byla socha sv. Jana Nepomuckého, nesoucí letopočet 1663.
„Divíme se, jak se tento světec, jehož příchylnost k vodě jest světoznámá, ocitl na vyprahlé výšině. Ale staří pamětníci nás poučí, že byly doby, kdy nynější Kyšperskou ulicí tekl potok, ba že ještě před čtvrt stoletím výše v ulici, kde dnes proti Habrmannova domu, sídla okr. nemoc, pojišťovny nové vilky stojí, býval rybník, osazený rybami. Pravdivost toho potvrzují mohutné vrby a topoly, které v místech těch vroubí uliční chodník. Ostatně sama příroda hájí svá práva a při letních přívalech není vzácným, že se Kyšperskou ulicí valí dravý proud vody, který by stačil hnáti mlýn.“

Z ústeckého průvodce. 193X

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.

ZEIDLEROVÁ, Petra. Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí. V Ústí nad Orlicí: Městské muzeum, 2014. [44] s. ISBN 978-80-260-6719-1.

NYGRÍN, Jindřich, ed. Ústí nad Orlicí a okolí v minulosti. V Ústí n. Orlicí: J. Nygrín, 1941. 31 s.

Adresa:

Lochmanova, 562 01 Ústí nad Orlicí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *