Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Lanšperk

Hrad Lanšperk foto E. V. Danihelovský vydal K.ČS.T. foto nedatováno, pohled poslán v červnu 1951

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: F. Jetel

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: I. Štantejská

Pod Lanšperkem, Kovostav Hnátnice slévarna. Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: F. Jetel

Zdroj: F. Jetel

Lanšperk

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

podhradí v okolí Lanšperka. Zdroj: J. Hauptová

Zdroj: Z. Hurych

Pohled z hradu 1939

Pohlednice.

Zdroj: Z. Hurych

Pohled

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Z knihy Čechy. Díl V, Hory Orlické, Stěny.

1984. Zdroj: Z. Hurych

Z alba Okrašlovacího spolku pro pana Čeňka Kodytka

Z knihy Soupis památek.

Lanšperk

Foto: E. V. Danihelovský

Z Lanšperka k Žampachhu, 192X. Foto: E. V. Danihelovský. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Od letiště v Ústí nad Orlicí. Foto: Z. Hurych

Namaloval J. Venuto, 1812.

Celní úřad u Lanšperka. Zdroj: L. Čáslavka

Celní úřad u Lanšperka. Zdroj: L. Čáslavka

Z knihy Po troskách české slávy.

Hrad Lanšperk.

Vznikl v době vlády krále Přemysla Otakara II. v souvislosti s kolonizací oblasti mezi Tichou Orlicí a česko-moravským pomezím. Z králova pověření hrad pravděpodobně postavil některý příslušník rodu z Drnholce. Pro hrad si vybral strategicky výhodně položené místo, vysoký ostroh se strmými boky nad levým břehem Tiché Orlice.
Místo hradu zřejmě již před jeho vznikem mělo jméno Landesberg, tj. zemská hora neboli hora patřící ke královským majetkům. Jméno pak převzal i nově postavený hrad.

R. 1425 se hradu zmocnili východočeští husité – sirotci. Jan Šárovec vládl na hradě až do konce 40. let 15. stol.
V r. 1451 Bohuš z Kosině postoupil lanšperské panství Zdeňku Kostkovi z Postupic. Ten dal provést na Lanšperku rozsáhlé opravy, které měly odstranit škody způsobené obléháním v l. 1425 a 1429.
Od počátku 16. stol. hrad Lanšperk, s výjimkou doby vlády Petra Bohdaneckého a jeho synů, nesloužil jako panské sídlo. Bydlel zde pouze hejtman, který panství spravoval. V době pobytu na panství se Pernštejnové zdržovali na zámku v Lanškrouně. Proto hrad Lanšperk začal pustnout.

V r. 1588 se v kupní smlouvě popisuje jako objekt s mnoha pokoji, který by bylo možno malým nákladem opravit. Nový majitel Adam Hrzán se věnoval rozšíření zámku v Lanškrouně a o poměrně odlehlý Lanšperk se nestaral, takže zcela zpustl. Jako pustý se připomíná poprvé v r. 1622. Za Lichtenštejnů zkáza hradu i nadále postupovala. Zdivo zpustlého hradu sloužilo jako stavební materiál pro výstavbu v podhradní vsi. Devastace hradního areálu vyvrcholila v r. 1790 za Aloise Josefa z Lichtenštejna. Posledním zásahem do hradního areálu byla v letech 1897–1898 výstavba pseudogotické kaple na vrcholu sypané bašty.

Lichtenštejnům náležela hradní zřícenina až do r. 1922, kdy se při první pozemkové reformě stala majetkem obce Lanšperka. V r. 1944 si zříceninu od obce pronajal tehdejší Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí, pod jehož vedením byly v l. 1944–1947 provedeny na hradě zabezpečovací práce a průzkum, při němž byly odkryty a vyčištěny sklepní prostory paláce. Zde byly uloženy raně gotické architektonické prvky nalezené při průzkumu. Z hradu, i díky rozhledně, jsou pěkné výhledy do kraje.

Adresa:

Lanšperk 31, 562 01 Dolní Dobrouč, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *