Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Letohrad

Kunčice, výroba sirek. Český svět 11.01.1907

Divadlo

kol 1890

kol 1910

kolem roku 1800

Od Kyšperka k Lanšperku. Z knihy Čechy. Díl V, Hory Orlické, Stěny.

Z knihy Čechy. Díl V, Hory Orlické, Stěny. 2

Z knihy Čechy. Díl V, Hory Orlické, Stěny.

Evangelický kostel. Zdroj: J. Jasan

Kostel sv. Václava, 1680. Zdroj: J. Jasan

Zvonice u kostela. Zdroj: J. Jasan

Další zdroje:

 

 

 

Použité zdroje:

KAVKOVÁ, Veronika. Ochotnický spolek Kolár v Kyšperku (1897 – 1945) [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2017-07-17]. Dostupné z: <http://theses.cz/id/1vipf9/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Štefanides.

Adresa:

561 51 Letohrad, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *