Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Litomyšl

Dům u Rytířů

Pohled z Karlova na zámecké návrší. V popředí vodárenská věž na místě dnešní Pedagogické školy. Zdroj: ARML č. 22N-A-00062

Škola na Skalce.

Podloubí. Český svět 19.02.1920

Dělnické domky. Český svět 28.11.1913

Dům u Rytířů

Zdroj: ARML č. 22N-A-00303

Zámecký pivovar. Český svět 26.05.1916

Hoste při otevřeni Smetanova domu.

Barokní hostinec Karlov na místě dnešního Smetanova domu. Zdroj: ARML č. 22N-A-00513

Nová úřední budova. Český svět 9.2.1928

Obecní prodejna. Český svět 8.10.1915

Z knihy Protektoratsbahnen.

Obecní prodejna. Český svět 8.10.1915

Sokolské šíbřinky. Český svět 27.02.1914

Odhalení pamětní desky Juliu Mařákovi 4.5. 1913. Zdroj: Český svět, 2.5.1913, roč. 9, č. 36

Ženský zdravotní sbor Samaritánek, Benátky u Litomyšle. Český svět 24.10.1913

Slavnost na Růžovém paloučku. Český svět 14.07.1921

Slavnost na Růžovém paloučku. Český svět 14.07.1921

Otevřeni Smetanova domu.

Budova Pedagogické školy z roku 1907.

Podloubí na náměstí. Zdroj: Český svět, 04.08.1921, roč. 17, č. 48

Odhalování pomníku Komenskému. Řeč J. V. Klímy. Český svět 14.07.1921

Odhalování pomníku Komenskému. Řeč starosty. Český svět 14.07.1921

Pohled na město. Český svět 26.05.1916

Rodný Smetanův dům. Zdroj: Český svět, 30.6.1905, roč. 1, č. 18

Rodný Smetanův dům

Smetanův dům

Smetanův dům. Zdroj: ARML č.22N-A-00302

U Proboštství. Český svět 19.02.1920

Zámecký pivovar

Zámek

Zámek

 

Zámek. Český svět 19.02.1920

Namaloval J. Venuto, 1807

Litomyšl z jihozápadu v roce 1916

Kolem roku 1906. Pohled z věže radnice.

Kolem roku 1906. Pohled z věže radnice.

Zámek. Český svět 19.02.1920

Pohled na náměstí.

daguerrtyp, 1840. Autor Florus Stašek.

Smetanův dům

Hosté při otevření Smetanova domu. Zdroj: Český svět, 30.6.1905, roč. 1, č. 18

Karlov

Hosté při otevření Smetanova domu. Zdroj: Český svět, 30.6.1905, roč. 1, č. 18

1798, vyobrazení města na výučních listech.

Litomyšlská kolej, 1643

Karlov

Karlov

Smetanův dům

1870.

Pohled na Karlov a okolí na kresbě Q. Šimka z cyklu Litomyšl 1870.

Zdroj: Český svět, 04.08.1921, roč. 17, č. 48

Zdroj: Český svět, 04.08.1921, roč. 17, č. 48

Pohlednice

Jiráskova slavnostní řeč na Růžovém paloučku. Zdroj: Český svět. 14.07.1921, roč. 17, č. 45

Pohlednice.

Návštěva A. Jiráska.
Zdroj: Český svět. 14.07.1921, roč. 17, č. 45

Další zdroje:

Použité zdroje:

VOBEJDA, Ondřej. Obecní samospráva v Litomyšli v letech 1865-1914 [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-07-17]. Dostupné z: http://www.theses.cz/id/euvez5. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D..
 

Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren = Protektorátní dráhy Čech a Moravy. Prag: Verkehrsministerium, 1939-1941. ISSN 1805-5354.

Adresa:

570 01 Litomyšl, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *