Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Pod Horou

Mapa 1941

Je zde bývalá kaplička z 1. zastavení křížové cesty.

Pod Horou, náhon na elektrárnu. Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Náhon na elektrárnu byl zasypán, dobře patrné jsou ocelové štětovnice, kterými byl nejdřív přehrazen Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: Z. Hurych

Zdroj: Z. Hurych

Partie na Orlici. Zdroj: L. Čáslavka

Podhorský rybník. Zdroj: L. Čáslavka

Podhorský rybník. Zdroj: L. Čáslavka

1938 – odstřel komína elektrárny Zdroj: Z. Hurych

2015 Zdroj: Z. Hurych

rybník u elektrárny. Foto: Fr. Slezák

Rybník pod horou, zrušený při regulaci Třebovky. Vznikl při stavbě železniční trati.

Pohled na regulovanou Třebovku od vodárny. Z knihy Šedesát let československé samosprávy.

Pod Horou, jez na Třebovce s náhonem k elektrárně. Zdroj: MkUO

Zdroj: J. Hrabčuk

Rybník Pod horou. Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: J. Hrabčuk.

Zdroj: J. Hrabčuk.

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Pod Horou nyní. Zdroj: MkUO

Z knihy Šedesát let československé samosprávy

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Foto: Fr. Slezák.

Mapa.

1903.

Zdroj: J. Hrabčuk.

Elekrtárna. Zdroj: Z. Hurych

Elektrárna Pod Horou. Zdroj: Z. Hurych

Odstřel komína vyfotil v r. 1938 Vl. Mareš. Zdroj: Z. Hurych

Rybník pod horou, zrušený při regulaci Třebovky. Vznikl při stavbě železniční trati. Zdroj: J. Hrabčuk.

Městská hájovna. Zdroj: P. Bartoš

U bývalého rybníka. Foto E. V. Danihelovský. 192X. Z knihy Ústí nad Orlicí.

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: J. Purkert

Foto: Z. Hurych

Foto: Z. Hurych

Prostor pod kopcem se původně celý jmenoval “Pod horou”. Podhorský mlýn byl jedním ze tří ústeckých mlýnů. Jeho nejstarším známým majitelem byl roku 1555 mlynář Hanuš. Při prodeji v roce 1566 je popsáno, co k usedlosti náleželo: mlýn Podhorský se zahradou, s lúkami a lesy- byl oceněn na 400 kop grošů míšeňských. V neklidných dobách třicetileté války byl mlýn poničen a mnoho let zůstával v troskách. Tepr¬ve roku 1640 byl obnoven Jakubem Korábem. K jeho potomkům patřil na konci 18. a počátkem 19. století MUDr. František Koráb, lékař a obrozenecký spisovatel. Ve mlýně hospodařil doktorův bratr. V majetku rodiny se mlýn udržel až do začátku 20. století. Podhorský mlýn koupila 11.7.1900 městská rada za 19.0 zl. a zřídila z něho elektrárnu, kterou prodala východočeskému Svazu elektrárenskému v Pardubicích za 460.0 Kč dne 28. 2.1938. Zdroj: V. Sekotová: Městská část v Lázních. Příloha Ústeckého zpravodaje 1995

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.
SVAZ ČESKÝCH OKRESŮ. Šedesát let československé samosprávy. Praha: Orbis, 1925. 493 s. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:f4d6c850-83c9-11e5-ac67-005056827e51&q=DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.

Adresa:

Ústí nad Orlicí 1447, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *