Ústí nad Orlicí

Wildenschwert

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

V průběhu druhé světové války zde bylo sídlo SS

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

Foto Fr. Slezák

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

Zdroj: Z. Hurych

192X. Z knihy Ústí nad Orlicí. Foto: Fr. Slezák

Zdroj: Pestrý týden. 20.7.1927, roč 2. č. 29

Zdroj: Ú.O. ve fotografiích Fr. Slezáka.

Zdroj: L. Čáslavka

Z knihy Ústí nad Orlicí (1978)

Foto J. Cibulka.

1968.

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Zdroj: L. Čáslavka

Foto: J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Foto J. Purkert

Odborná škola hospodářská ležela v rozlehlé zahradě s rozsáhlými školkami ovocných stromů a stanicí pro zužitkování ovoce. Odborná škola hospodářská – Zřízení ovocnářské školky v Ústí n. O. v r. 1911 bylo předstupněm pro řízení Odborné hospodářské školy. Budova byla dokončena na podzim r. 1926 a předána 3. 11. Při zahájení  4. ročníku existence školy. Její okolí bylo parkově upraveno. Za II. Svět. Války zde bylo sídlo SS. V r. 1960 vyslovila požadavek k nabudou KSČ, která chtěla pro svůj sekretariát místo blízko centra (dosud byla v Avionu).

V únoru 1960 pak bylo rozhodnuto, že škola bude z Ústí vystěhována do Chotěboře, bez ohledu na smlouvu z r. 1925, podle které byly pozemky a budova čp. 615 darovány pouze pro školní účely. Koncem 80.let byla plánována výstavba nového „Kremlu“, který měl stát v těsném sousedství budovy školy. V r. 1990 byla přidělena Střední zdravotnické škole, která do té doby (od r. 1979) byla v přízemí budovy gymnázia.

Některé využité zdroje:

DUŠEK, Radim: Ústí nad Orlicí ve fotografiích Františka Slezáka. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. 119 s. ISBN 978-80-86845-90-6.
Adresa:

Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *